NOTE: This WFHSS web archive site is not maintained anymore. Please visit wfhss.com for current WFHSS affairs.

WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply

WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply

English | Svenska

WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply / Members / Member Organisations / SASIC - Swedish Association for Sterilization and Infection Control - Sterilization Section

SFSS - Svensk Förening för Sterilisering och Sjukhushygien - STERILSEKTIONEN

WFHSS / Sverige: SFSS - Svensk Förening för Sterilisering och Sjukhushygien - STERILSEKTIONEN

SFSS
Svensk Förening för Sterilisering och Sjukhushygien
STERILSEKTIONEN

Sverige


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

Introduktion

SFSS är ett forum för personer med intresse för

 • förebyggande av hälso-, sjukvårds- och tandvårdsrelaterade infektioner
 • infektionsepidemiologi
 • desinfektion och sterilisering inom sjuk- och tandvård
 • sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk

Sterilsektionen är ett forum för medlemmar i svensk Förening för Sterilisering och Sjukhushygien (SFSS), som har ett vidare behov av utveckling i steriliseringsfrågor samt är ett språkrör för sektionens medlemmar.


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

SFSS Organisation

Styrelse
Sterilsektionen
Verksamhetsåret

Ordförande - Anne Clöve
Kassör - Ewa Berglin-Herrero
Sekreterare - Kristina Heed

Övriga ledamöter:

Bella Kajtazi
Kristina Heed
Gerd Larsson
Susanne Persson


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

SFSS Medlemskap

Medlemskap i sektionen kan erhållas av person som är medlem i SFSS och är direkt verksam inom olika former av steriliseringsarbete.
Sätts in på postgironummer 593710-7.
Ange namn, adress och arbetsplats.

Sterilsektionen anordnar varje höst studiedagar med information och diskussion inom sektionens intresseområde.


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

SFSS Utbildning

Högskoleutbildning för Sterilcentralsansvariga och övrig personal vid sterilcentraler.

Det svenska utbildningsprogrammet består av fyra olika områden (fem poäng vardera, motsvarande fem veckors heltidsstudier)

De fyra områdena är:

 • Mikrobiologi och sjukhushygien
 • Rengöring, desinfektion och sterilisering
 • Utveckling och kvalitetssäkring
 • Administration och arbetsledning

Kursorganisation:

Utbildningen sker på distans i form av självstudier kombinerat med tre tillfällen (om vardera tre till fyra dagar) per termin då de studerande samlas vid högskolan för att deltaga vid föreläsningar och göra studiebesök.

Ett projektarbete i ett relevant ämne ingår i varje delkurs.

Utbildningens omfattning:

Efter varje godkänd delkurs får de studerande ett kursbevis. När alla kurser är genomgångna och godkända får deltagarna examen.

Utbildningens innehåll:

Utbildningen grundas på ESH's utbildningsprogram och är följer de krav som ställs av universitetsstyrelsen.


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

SFSS Tillställningar

Sterilsektionen anordnar varje höst studiedagar med information och diskussion inom sektionens intresseområde.


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

SFSS Kontakt

Anne Clöve
E-mail:

Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

Sverige - FlagInformation about Sverige

Sorry, the following information is currently only available in English.

Statistics

 • Area: 449,964 km² (land: 410,934 km², water: 39,030 km²)
 • Population: 8,986,400 (July 2004)
 • Capital: Stockholm
 • Language: Swedish note: small Sami- and Finnish-speaking minorities
 • Religion: Lutheran 87%, Roman Catholic, Orthodox, Baptist, Muslim, Jewish, Buddhist
 • Climate: Temperate in south with cold, cloudy winters and cool, partly cloudy summers; subarctic in north
 • Time Zone: UTC/GMT +1hr (Central European Time)
 • Currency: Swedish Krona [SEK]

Location

Sweden is in Northern Europe, bordering the Baltic Sea, Gulf of Bothnia, Kattegat, and Skagerrak, between Finland and Norway. With a total of 2,233 km land boundaries and 3,218 km coastline, Sweden shares borders with Finland 614 km, Norway 1,619 km.

 • Sweden - Map